top of page
bgImage
bgImage

Utmärkelser och tilläggstecken

Våra olika utmärkelser, under Älvsborgs Karoliner Marsch

Vi har följande medaljer.

Om du fullföljer en 2-Dagars Marsch erhåller du en medalj med namnet 2-Dagars Älvsborg.

Om du fullföljer en 3-Dagars Marsch erhåller du en medalj med namnet 3-Dagars Älvsborg.

Om du fullföljer en 4-Dagars Marsch erhåller du en medalj med namnet 4-Dagars Älvsborg.

Om du har fullföljt vår 3-Dagars Marsch under 5 år, tilldelas du vår 5-Års medalj, i Silver.

Vår 4-Dagars Marsch genomförs endast var 4:e år, första gången var 2016, nästa gång är år 2021.

Vår 3-Dagars Marsch genomförs tre år i följd 2017, 2018, 2019 och sedan 2022, 2023.

Tilläggstecken till medaljen nytt för 2018.

  • Om du fullföljer marschen för andra året i rad tilldelas du en 2:a
  • Om du fullföljer Marschen för tredje året i rad tilldelas du en 3:a
  • Om du fullföljer Marschen för fjärde året i rad tilldelas du en 4:a
  • Om du fullföljer Marschen för femte året tilldelas du en ny medalj.
  • Om du fullföljer Marschen för sjätte året i rad tilldelas du en 6:a
  • Om du fullföljer Marschen för sjunde året i rad tilldelas du en 7:a
  • Om du fullföljer Marschen för åttonde året i rad tilldelas du en 8:a
  • Om du fullföljer Marschen för nionde året i rad tilldelas du en 9:a
  • Om du fullföljer Marschen för tionde året tilldelas du en ny medalj.

Mvh Per Johansson, Marschledare Älvsborgs Försvarsutbildningsförbund.

4-Dagars Medalj Älvsborg Karoliner Marsch

2-Dagars Medalj Älvsborg Karoliner Marsch

3-Dagars Medalj Älvsborg Karoliner Marsch

Tilläggstecken år-2

Tilläggstecken år-3

Om du fullföljer vår 3-Dagars Marsch under 5 år tilldelas du denna fina Silvermedalj.

00:00 / 02:08
bottom of page